Skip links
Tags
Srednjaci, kvart za sve

Srednjaci, kvart za sve

Od limenki do najviših stambenih nebodera u gradu Kvart Srednjaci pozicioniran je između svih važnijih pravaca u gradu i time je odlična lokacija za sve koji žele dobiti fleksibilnost u kretanju. Glavna poveznica cijelog grada Zagrebačka-Slavonska avenija nalazi se sa sjeverne strane dok se Selskom